Introdución á informática

Unha achega sinxela a  aqueles aspectos máis fundamentais para que os maiores podan manexarse de forma independente neste mundo da informática. Algunhas das actividades propostas dende este eido serán: manexo do ordenador, navegar por internet, creación dun correo electrónico, elaboración de perfís nas redes sociais,…

Por motivos de usabilidade non é posible acceder aos exercicios desde unha pantalla tan estreita.